ห้องผีเสื้อและมาโคร

ห้องนี้เป็นห้องของผีเสื้อ มอธ(ผีเสื้อกลางคืน) หนอนผีเสื้อ และเรื่องเกี่ยวกับภาพมาโคร ค่ะ


บทความที่เกี่ยวข้อง

หนอนผีเสื้อแถบขาวใหญ่

ผีเสื้อแถบขาวใหญ่ เป็นผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) ชื่อสามัญคือ White Commodore ชื่อวิทย์คือ Parasarpa dudu หนอนผีเสื้อชนิดนี้ ในความเห็นส่วนตัว ช่างเป็นหนอนที่วิจิตรพิศดารมากๆ นอกจากจะมีหนามอยู่เต็มไปทั่ว ยังมีเหมือนเสากระโดง 4 อัน ที่ปลายเสากระโดงมีหนามโดยรอบ ถึงจะมีหนามอยู่เยอะ แต่หนามมีสีน้ำตาลอมชมพูและปลายหนามเป็นสีขาว ทำให้ดูน่ารัก ...

ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้าง

เป็นผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) วงศ์ย่อยผีเสื้อตาลหนาม (Charaxinae) ชื่อวิทย์คือ Polyura jalysus ภาพนี้ถ่ายที่ปางสีดา (ลานหินดาด) โดยมีเพื่อนอีกคนกำลังถ่ายด้านตรงข้ามเป็นฉากหลัง ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้างตัวนี้กำลังดูดแร่ธาตุสารอาหาร โดยการดูดของเหลวจากพื้นบริเวณที่มีซากพืชซากสัตว์และมีความชื้นมากพอ พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า Puddling หรือ Mud puddling ผีเสื้อชนิดนี้ บางทีก็เรียกกันอีกชื่อคือ ผีเสื้อม้าเขียวแถบกว้าง ...

ดักแด้ผีเสื้อถุงทอง

ภาพนี้เป็นซากดักแด้ของผีเสื้อถุงทองที่ตัวผีเสื้อออกไปแล้ว ซากหรือเปลือกดักแด้ผีเสื้อถุงทอง ผีเสื้อถุงทอง (Golden birdwing) มีชื่อวิทย์ว่า Troides aeacus อยู่ในตระกูล Papilionidae หรือตระกูลผีเสื้อหางติ่ง เป็นผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ ขนาดสแปนของปีกอาจกว้างถึง 15-16 ซม. เวลาบิน จะดูคล้ายนกบิน จึงมีชื่อว่า birdwing ...