แกลเลอรี่ภาพมาโครผีเสื้อ หนอนผีเสื้อ และแมลง 2

5D3 0161 ผีเสื้อแสดหางยาว (Common Yamfly, Loxura athymnus) แต่หางกุดหายไปซะแล้ว ผีเสื้อชนิดนี้บางทีชอบเกาะอยู่ร่วมกับมด
Copyright: Copyright by Matee Nuserm
« of 90 »
Share this

แกลเลอรี่ภาพมาโครผีเสื้อ หนอนผีเสื้อ และแมลง 1

5D3 8901 ดักแด้ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง (Rustic, Cupha erymanthis)
Copyright: Copyright by Matee Nuserm
« of 90 »
Share this

หนอนผีเสื้อแถบขาวใหญ่

ผีเสื้อแถบขาวใหญ่ เป็นผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) ชื่อสามัญคือ White Commodore ชื่อวิทย์คือ Parasarpa dudu

หนอนผีเสื้อชนิดนี้ ในความเห็นส่วนตัว ช่างเป็นหนอนที่วิจิตรพิศดารมากๆ นอกจากจะมีหนามอยู่เต็มไปทั่ว ยังมีเหมือนเสากระโดง 4 อัน ที่ปลายเสากระโดงมีหนามโดยรอบ ถึงจะมีหนามอยู่เยอะ แต่หนามมีสีน้ำตาลอมชมพูและปลายหนามเป็นสีขาว ทำให้ดูน่ารัก และหนามนี้ก็ไม่มีพิษแต่อย่างใด

Share this

ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้าง

เป็นผีเสื้อในวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (Nymphalidae) วงศ์ย่อยผีเสื้อตาลหนาม (Charaxinae) ชื่อวิทย์คือ Polyura jalysus

ภาพนี้ถ่ายที่ปางสีดา (ลานหินดาด) โดยมีเพื่อนอีกคนกำลังถ่ายด้านตรงข้ามเป็นฉากหลัง ผีเสื้อเหลืองหนามแถบกว้างตัวนี้กำลังดูดแร่ธาตุสารอาหาร โดยการดูดของเหลวจากพื้นบริเวณที่มีซากพืชซากสัตว์และมีความชื้นมากพอ พฤติกรรมแบบนี้เรียกว่า Puddling หรือ Mud puddling

ผีเสื้อชนิดนี้ บางทีก็เรียกกันอีกชื่อคือ ผีเสื้อม้าเขียวแถบกว้าง อาศัยอยู่ตามป่าและออกหากินตามชายป่า ปกติจะไม่ค่อยกางปีก จึงไม่ค่อยได้เห็นปีกบนของมัน ปีกที่เห็นจึงเป็นปีกล่างซึ่งมีแถบสีเขียวอ่อนกว้าง (คล้ายกับปีกล่างผีเสื้อเหลืองหนามธรรมดาแต่กว้างกว่า) เวลาที่มันกำลังดูดกินสารอาหารเพลิน บางทีมันจะขยับปีกซ้ายขวาขึ้นไปข้างหน้าและลงมาข้างหลังสลับกัน

Share this

ดักแด้ผีเสื้อถุงทอง

ภาพนี้เป็นซากดักแด้ของผีเสื้อถุงทองที่ตัวผีเสื้อออกไปแล้ว

ซากหรือเปลือกดักแด้ผีเสื้อถุงทอง

ผีเสื้อถุงทอง (Golden birdwing) มีชื่อวิทย์ว่า Troides aeacus อยู่ในตระกูล
Papilionidae หรือตระกูลผีเสื้อหางติ่ง เป็นผีเสื้อที่มีขนาดใหญ่ ขนาดสแปนของปีกอาจกว้างถึง 15-16 ซม. เวลาบิน จะดูคล้ายนกบิน จึงมีชื่อว่า birdwing

Share this