Bird of Paradise

ปักษาสวรรค์ หรือ เบิร์ดออฟพาราไดส์ เป็นไม้ดอกชนิดหนึ่ง ชื่อภาษาอังกฤษคือ Crane flower หรือ Bird of Paradise (อย่าสับสนกับนกชนิดหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า Bird of Paradise เหมือนกัน)

ปักษาสวรรค์ เป็นพืชอยู่ในวงศ์กล้วยพัด (Strelitziaceae) มีดอกที่สวยงาม รูปร่างคล้ายนกกำลังบิน ดอกมีสีสันสดใส จึงมักถูกใช้เป็นสัญญลักษณ์ของสวรรค์

Share this

ดอกฟอร์เก็ทมีนอท

ดอกฟอร์เก็ทมีนอท (Forget-me-not) ภาพนี้ถ่ายจากข้างทางระหว่างเดินเล่นในเมืองโลคาร์โน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ดอกฟอร์เก็ทมีนอท เป็นพืชรุกรานอย่างหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Boraginaceae มีชื่อวิทย์ว่า Myosotis scorpioides กระจายในแถบยุโรปและเอเชีย ชอบขึ้นในที่ชื้นแฉะ มีดอกเล็กๆขนาดประมาณ 8-12 มม. มี 5 กลีบคล้ายรูปดาว มีทั้งสีชมพูและฟ้า สวยน่ารักดี

Share this