ห้องเทคโนโลยี่

ห้องนี้เป็นห้องที่เกี่ยวกับเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยี่ ได้แก่ด้าน วิศวกรรมและอุตสาหกรรม, งานช่าง, อุปกรณ์, ซอฟท์แวร์, iot (Internet of Thing), โรโบติค ฯลฯ เบื้องต้นเราจะแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆ ดังนี้ ค่ะ

 
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องหม้อแปลง
ห้องหม้อแปลง
previous arrow
next arrow

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีติดตั้ง LAMP บน Raspberry Pi

LAMP = Linux, Apache, MySQL, PHP เป็นกลุ่มซอฟท์แวร์ที่เหมาะสำหรับใช้ในการพัฒนาเวบ ในหัวข้อนี้เราจะติดตั้งกลุ่มซอฟท์แวร์นี้ลงบน Raspberry Pi ซึ่งมีการติดตั้ง Raspbian (หรือ Raspberry pi OS) ไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการติดตั้ง LAMP ในที่นี้จะทำผ่านทาง ...

Setting Up Connection Profile To Deploy Delphi App to CentOS Server

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Delphi เพื่อส่งไปทำงานในฝั่ง Server (โดยมากก็มักจะเป็นแอพพลิเคชั่นประเภท web server, web service) ที่เป็น Linux based ซึ่งในที่นี้คือ CentOS 7 64bit นั้น จำเป็นจะต้องติดตั้ง SDK ลงบนเครื่องที่ใช้พัฒนาโปรแกรม ...

Protected: Calculation of Corrugated Fin and Tank Dimension

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...

Protected: Calculation of Tank, Upper frame, Cover, Base Dimension

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...

การคำนวณขนาดพัดลมระบายความร้อน ของหม้อแปลง Dry Type Cast Resin

ความร้อนที่เกิดจากการสูญเสีย (Losses) ภายในหม้อแปลง ขณะที่ใช้งาน จะต้องถูกระบายออก เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของตัวหม้อแปลงให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้อายุของหม้อแปลงสั้นลงเร็วเกินไป การระบายความร้อนนี้เกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ การระบายความร้อนโดยการหมุนเวียนของอากาศตามธรรมชาติ (AN, Air Natural) การระบายความร้อนโดยใช้พัดลมช่วยเร่งการหมุนเวียนของอากาศ (AF, Air Forced) การระบายความร้อนผ่านทางผนังของตู้หม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งไว้ภายในตู้หม้อแปลง ...

การแก้ปัญหา เมื่อใช้ AppStart command ใน RSView32 แล้วไม่ยอมแสดงเป็น Foreground ใน Win7

โปรแกรม HMI ซึ่งเขียนด้วย RSView32 เมื่อนำมาใช้บน Win7 มีปัญหาอย่างหนึ่งคือ การสั่งแสดง Presentation (ปุ่มสีเหลือง ซึ่งใช้ AppStart command สั่งเริ่ม Application ภายนอก) ไม่แสดงผลอยู่ด้านหน้าสุด (Foreground) แต่กลับไปแสดงอยู่ด้านหลัง (ฺBackground) ...

การติดตั้ง Windows 7 บนเครื่องรุ่นใหม่ๆ

เมื่อไม่กี่วันนี้ มีงานที่มีความจำเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาเพื่อใช้ในเครื่องจักรของโรงงานหนึ่ง และคิดไว้ว่าจะติดตั้ง Windows 7 แทนที่จะเป็น Windows 10 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน ที่มาคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเครื่องจักรที่ใช้อยู่นั้น ทำไว้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว เริ่มหมดอายุขัยของมัน เกิดความเสี่ยงต่อการผลิตที่ต้องหยุดชะงักหากคอมพิวเตอร์เสียไป เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ติดตั้ง Windows XP เป็น ...

หม้อแปลงแบบครีบเรดิเอเตอร์

หม้อแปลงน้ำมันแบบครีบเรดิเอเตอร์ (Radiator Fin Oil Immersed Transformer) เป็นหม้อแปลงแบบเก่า ที่ปัจจุบันนิยมเปลี่ยนไปใช้ครีบแบบคอร์รูเกต (Corrugated Fin) แล้ว หม้อแปลงในภาพนี้ เป็นหม้อแปลงแบบเปิด (Open type) คืออากาศสามารถผ่านเข้าออกภายในตัวถังได้ โดยผ่านทางท่อหายใจที่มีซิลิกาเจลดักความชื้นและมีกระเปาะน้ำมันดักฝุ่นไว้ มีถังคอนเซอเวเตอร์ (Conservator tank) ...