ห้องคอมพิวเตอร์

ห้องนี้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของคอมพิวเตอร์ค่ะ


บทความที่เกี่ยวข้อง

วิธีติดตั้ง LAMP บน Raspberry Pi

LAMP = Linux, Apache, MySQL, PHP เป็นกลุ่มซอฟท์แวร์ที่เหมาะสำหรับใช้ในการพัฒนาเวบ ในหัวข้อนี้เราจะติดตั้งกลุ่มซอฟท์แวร์นี้ลงบน Raspberry Pi ซึ่งมีการติดตั้ง Raspbian (หรือ Raspberry pi OS) ไว้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการติดตั้ง LAMP ในที่นี้จะทำผ่านทาง ...

Setting Up Connection Profile To Deploy Delphi App to CentOS Server

ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Delphi เพื่อส่งไปทำงานในฝั่ง Server (โดยมากก็มักจะเป็นแอพพลิเคชั่นประเภท web server, web service) ที่เป็น Linux based ซึ่งในที่นี้คือ CentOS 7 64bit นั้น จำเป็นจะต้องติดตั้ง SDK ลงบนเครื่องที่ใช้พัฒนาโปรแกรม ...

การแก้ปัญหา เมื่อใช้ AppStart command ใน RSView32 แล้วไม่ยอมแสดงเป็น Foreground ใน Win7

โปรแกรม HMI ซึ่งเขียนด้วย RSView32 เมื่อนำมาใช้บน Win7 มีปัญหาอย่างหนึ่งคือ การสั่งแสดง Presentation (ปุ่มสีเหลือง ซึ่งใช้ AppStart command สั่งเริ่ม Application ภายนอก) ไม่แสดงผลอยู่ด้านหน้าสุด (Foreground) แต่กลับไปแสดงอยู่ด้านหลัง (ฺBackground) ...

การติดตั้ง Windows 7 บนเครื่องรุ่นใหม่ๆ

เมื่อไม่กี่วันนี้ มีงานที่มีความจำเป็นต้องซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาเพื่อใช้ในเครื่องจักรของโรงงานหนึ่ง และคิดไว้ว่าจะติดตั้ง Windows 7 แทนที่จะเป็น Windows 10 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน ที่มาคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในเครื่องจักรที่ใช้อยู่นั้น ทำไว้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว เริ่มหมดอายุขัยของมัน เกิดความเสี่ยงต่อการผลิตที่ต้องหยุดชะงักหากคอมพิวเตอร์เสียไป เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ติดตั้ง Windows XP เป็น ...