ห้องหม้อแปลง

ห้องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า โดยเฉพาะหม้อแปลงน้ำมันในระบบจำหน่าย (Distribution oil immersed transformer) รวมถึงการออกแบบหม้อแปลงด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

Protected: Calculation of Corrugated Fin and Tank Dimension

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...

Protected: Calculation of Tank, Upper frame, Cover, Base Dimension

This content is password protected. To view it please enter your password below: Password: ...

การคำนวณขนาดพัดลมระบายความร้อน ของหม้อแปลง Dry Type Cast Resin

ความร้อนที่เกิดจากการสูญเสีย (Losses) ภายในหม้อแปลง ขณะที่ใช้งาน จะต้องถูกระบายออก เพื่อรักษาระดับอุณหภูมิของตัวหม้อแปลงให้อยู่ในระดับที่ไม่ทำให้อายุของหม้อแปลงสั้นลงเร็วเกินไป การระบายความร้อนนี้เกิดขึ้นได้ 3 ทาง คือ การระบายความร้อนโดยการหมุนเวียนของอากาศตามธรรมชาติ (AN, Air Natural) การระบายความร้อนโดยใช้พัดลมช่วยเร่งการหมุนเวียนของอากาศ (AF, Air Forced) การระบายความร้อนผ่านทางผนังของตู้หม้อแปลง สำหรับหม้อแปลงที่ติดตั้งไว้ภายในตู้หม้อแปลง ...

หม้อแปลงแบบครีบเรดิเอเตอร์

หม้อแปลงน้ำมันแบบครีบเรดิเอเตอร์ (Radiator Fin Oil Immersed Transformer) เป็นหม้อแปลงแบบเก่า ที่ปัจจุบันนิยมเปลี่ยนไปใช้ครีบแบบคอร์รูเกต (Corrugated Fin) แล้ว หม้อแปลงในภาพนี้ เป็นหม้อแปลงแบบเปิด (Open type) คืออากาศสามารถผ่านเข้าออกภายในตัวถังได้ โดยผ่านทางท่อหายใจที่มีซิลิกาเจลดักความชื้นและมีกระเปาะน้ำมันดักฝุ่นไว้ มีถังคอนเซอเวเตอร์ (Conservator tank) ...