เกี่ยวกับเรา

บ้านหลังนี้ จะเป็นที่รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ เรื่องราวด้านต่างๆ จากการทำงาน การศึกษา การค้นคว้า และงานอดิเรก มาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจต่อไป เรื่องราวต่างๆนี้ ได้แก่

   • เรื่องราวทางเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า ฯลฯ
   • แสดงภาพถ่าย, การถ่ายภาพ, การแต่งภาพ
   • เรื่องเกี่ยวกับอาหารการกิน
   • ชื่อ ชนิด ผีเสื้อ และหนอนผีเสื้อ รวมทั้งมอธ (ผีเสื้อกลางคืน) และการถ่ายภาพมาโครอื่นๆ
   • PLC, ระบบออโตเมชั่น, Arduino, Raspberry Pi, ESP ฯลฯ
   • เรื่องราวเกี่ยวกับโรงกลึงของพี่
   • เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเห็ดของหลาน
   • สินค้า และร้านค้าออนไลน์
   • ฯลฯ