การเริ่มต้น

เริ่มเข้าหน้าฝนแล้ว ความชุ่มฉ่ำเริ่มมาเยือน พืชพรรณไม้หลากหลายชนิดที่ยังเป็นเมล็ดก็เริ่มจะเติบโตงอกงาม โผล่พ้นผิวดินที่กลบมันไว้ในฤดูที่ผ่านมา เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตน้อยๆเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์มันต่อไป

คนเราเองเกิดมาแล้ว ผ่านพ้นจุดเริ่มต้นชีวิตมาแล้ว แต่ก็ยังมีจุดเริ่มต้นอีกหลายหนหลายที เริ่มหัดเดิน เริ่มเข้าโรงเรียน เริ่มคบเพื่อนใหม่ เริ่ม(หัด)เป็นผู้ใหญ่ เริ่มทำงาน เริ่มก่อร่างสร้างตัว เริ่มธุรกิจ เริ่มปล่อยวาง ฯลฯ

การเริ่มต้นนั้นยาก บางคนอาจยากไม่มาก ต้องรอความพร้อมระดับหนึ่งจึงเริ่มได้ เหมือนเมล็ดพันธุ์พืชที่ต้องรอความชุ่มชื้นจากฝน แต่สำหรับบางคนนั้นยากยิ่งนัก ต้องมีความพร้อมระดับยิ่งยวด คือยังไงก็ไม่พร้อมซักที สรุปก็ไม่เคยเริ่มอะไรได้ซักอย่าง แต่เมื่อเริ่มต้นแล้ว ก้าวเดินต่อไป พัฒนาสิ่งที่เริ่มให้เติบโต นั้นยากกว่า และถึงจุดสุดท้ายคือรักษาไว้ จะยากยิ่งกว่า

แต่ยังไงก็ตาม ทุกสิ่งล้วนอนิจจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป ไม่มีอะไรคงอยู่เช่นเดิม ใครจะเริ่มอะไรก็จงเริ่มซะเถิด ก่อนที่จะถึงเวลาดับไปทั้งที่ยังไม่ได้เริ่ม ไม่ต้องรอให้พร้อมไปซะทุกอย่างค่อยเริ่ม เพราะคนทั้งหลายที่ได้เริ่มลงมือทำอะไรไปแล้ว คนเหล่านั้นไม่เคยพร้อม เขาไปหาความพร้อมเอาข้างหน้าเสมอ

Share this