Setting Up Connection Profile To Deploy Delphi App to CentOS Server


ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Delphi เพื่อส่งไปทำงานในฝั่ง Server (โดยมากก็มักจะเป็นแอพพลิเคชั่นประเภท web server, web service) ที่เป็น Linux based ซึ่งในที่นี้คือ CentOS 7 64bit นั้น จำเป็นจะต้องติดตั้ง SDK ลงบนเครื่องที่ใช้พัฒนาโปรแกรม Delphi ก่อน และสร้าง Connection profile ไว้ให้ Delphi รู้จัก

วิธีการคร่าวๆ จะเป็นดังนี้

 1. ก็อปปี้ไฟล์ PAServer22.0.tar.gz จากโฟลเดอร์ PAServer ที่อยู่ใต้โฟลเดอร์ติดตั้งของตัว Rad-studio ไปไว้ที่ใดที่หนึ่งบน Server (เช่นที่ Document root ของโดเมนหรือซับโดเมนอันใดอันหนึ่ง หรือจะไว้ที่ home directory ของยูสเซอร์ root ก็ได้)
  • ปล. เลข 22 ในชื่อไฟล์ PAServer22.0.tar.gz คือเลขที่เวอร์ชั่นของ Rad-studio ซึ่งอาจจะต่างออกไปจากนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าติดตั้งใช้งาน Rad-studio เวอร์ชั่นใด
 2. แตกไฟล์ที่กล่าวในข้อ 1 ด้วยคำสั่ง
  • tar -xvf <ชื่อไฟล์>
 3. ติดตั้ง Build-essential ลงบน Server เพื่อให้ Linux สามารถใช้ในการพัฒนาและรันซอฟท์แวร์ภาษาต่างๆได้ เช่นภาษา C, C++, Python, and Java คำสั่งที่ใช้คือ
  • # yum groupinstall “Development Tools”
 4. ติดตั้ง zlib1g-dev ลงบน Server ด้วยคำสั่ง
  • # yum makecache เพื่ออัพเดท yum database ก่อน
  • # yum -y install zlib-devel เพื่อติดตั้ง header files และ libraries ไว้สำหรับการพัฒนาโปรแกรม
 5. ย้ายไปที่ไดเรคตอรี่ PAServer ที่เกิดจากการแตกไฟล์ในข้อ 2 แล้วสั่งรันไฟล์ paserver ด้วยคำสั่ง
  • # ./paserver
  • ระบบจะถามพาสเวิร์ด ให้คลิก Enter ผ่านไป คือไม่ต้องพาสเวิร์ด
 6. ที่ Delphi IDE ไปที่เมนู Tools>Options… เลือกรายการ Connection Profile Manager
  • คลิกปุ่ม Add
  • ตั้งชื่อ Profile และเลือก Platform เป็น Linux 64-bit คลิกปุ่ม Next
  • แล้วป้อนค่า IP ของ Server ส่วน Port number ปล่อยไว้ตามค่าดีฟอลท์ คือ 64211 พาสเวิร์ด ปล่อยว่างไว้
  • คลิกปุ่ม Test Connection ดู ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด จะรายงานความสำเร็จ
  • คลิกปุ่ม Finish เก็บไว้เป็น Connection Profile
 7. ขณะที่ยังอยู่ที่เมนู Tools>Options… เลือกรายการ SDK Manager
  • คลิกปุ่ม Add
  • เลือก Platform เป็น Linux 64-bit แล้วเลือก Profile to connect ตามที่สร้างในข้อ 6

Share this