แกลเลอรี่ภาพมาโครผีเสื้อ หนอนผีเสื้อ และแมลง 2

5D3 0161 ผีเสื้อแสดหางยาว (Common Yamfly, Loxura athymnus) แต่หางกุดหายไปซะแล้ว ผีเสื้อชนิดนี้บางทีชอบเกาะอยู่ร่วมกับมด
Copyright: Copyright by Matee Nuserm
« of 90 »
Share this

แกลเลอรี่ภาพมาโครผีเสื้อ หนอนผีเสื้อ และแมลง 1

5D3 8901 ดักแด้ผีเสื้อลายขี้เมี่ยง (Rustic, Cupha erymanthis)
Copyright: Copyright by Matee Nuserm
« of 90 »
Share this