First Cliff Walk, Switzerland

First Cliff Walk คือสะพานเหล็กที่เกาะไปตามหน้าผาที่สถานีกระเช้า First เมืองกรินเดอวาลด์ ประเทศสวิส

สะพานนี้จะอ้อมหน้าผาไปอีกด้าน เพื่อไปยังร้านค้า ร้านอาหาร และจุดที่สะพานยื่นไปในอากาศเพื่อให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพกับวิวสวยๆ

การขึ้นมาที่นี่ ต้องนั่งกระเช้า (Cable car หรือ Gondola) ขึ้นมาจากเมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ผ่าน 2 สถานี คือ สถานี Bort และสถานี Schreckfeld แล้วเลี้ยวขึ้นสู่สถานี First เป็นสถานีปลายทาง

Share this
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments